Arduino ile Atmega Programlama

Atmega MCU’ları programlamak için seri programlayıcılar kullanılabileceği gibi arduinolar da kullanılabilir. Bu projede arduino mega ile Atmega88 entegresini programlayacağız. Çizimde görüldüğü üzere atmega88’in SCK, MISO, MOSI, RESET, GND, VCC ve AVCC pinlerini kullanarak seri programlama yapılabilmektedir. Seri programlama yapılabilmesi için […]